Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2018

Vuoden 2017 lopussa työttömänä olleille työttömyyspäiviä kertynyt keskimäärin 801 viiden vuoden aikana

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työttömänä oli vuoden 2017 lopussa 296 000 henkilöä. Keskimäärin työttömille oli ehtinyt kertyä viidessä vuodessa reilun kahden vuoden edestä työttömyyspäiviä. Työttömyyspäiviä oli kertynyt keskimäärin enemmän vanhemmille kuin nuoremmille työttömille ja enemmän miehille kuin naisille. Noin joka kolmas työtön oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Työttömien keskimääräinen työttömyyyspäivien määrä viiden vuoden ajalta iän ja sukupuolen mukaan

Työttömien keskimääräinen työttömyyyspäivien määrä viiden vuoden ajalta iän ja sukupuolen mukaan

Vuoden 2017 lopussa työttömänä olleet olivat viiden vuoden (2013–2017) aikana olleet työttömänä keskimäärin 801 päivää. Viiden vuoden ajalta työttömille oli siis ehtinyt kertyä keskimäärin yli kahden vuoden edestä työttömyyspäiviä. Työttömyyspäivillä viitataan päiviin, jolloin henkilö on ollut työttömänä työnhakijana. Työttömyyspäivät ovat voineet kertyä usealta eri työttömyysjaksolta.

Työttömyyspäiviä oli kertynyt viiden vuoden aikana keskimäärin sitä enemmän, mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse. Vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat olivat olleet työttömänä keskimäärin 1065 päivää eli melkein kolmen vuoden edestä viiden vuoden aikana.

Vuoden 2017 lopussa työttömänä olleet miehet olivat olleet viimeisen viiden vuoden aikana työttömänä keskimäärin 843 päivää ja naiset 748 päivää. Sukupuolten välinen ero oli pienin kaikkein nuorimpien (15–19 v.) ja kaikkein vanhimpien (60–64 v.) ikäluokissa. Ero oli suurimmillaan 30–34-vuotiailla: miehillä 822 päivää ja naisilla 617 päivää.

Työttömyyspäiviä lähes yhtä paljon toisen asteen ja tutkijakoulutusasteen koulutuksen suorittaneilla

Työttömyyspäiviä oli kertynyt viiden vuoden aikana keskimäärin vähiten erikoisammattikoulutusasteen tutkinnon suorittaneille (653 päivää) ja seuraavaksi vähiten alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneille (708 päivää), kun tarkastellaan henkilön korkeinta tutkintoa vuodelta 2016. Eniten työttömyyspäiviä oli alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla (893 päivää), tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneilla (865 päivää) sekä toisen asteen tutkinnon suorittaneilla (829 päivää). Korkeampi koulutus ei siis tässä tarkastelussa näyttäisi vaikuttavan työttömyyden kestoon.

43 000 työttömänä neljän vuoden verran tai enemmän

Reilu neljännes (81 000 henkilöä) vuoden 2017 lopussa työttömänä olleista oli viimeisen viiden vuoden aikana ollut työttömänä yhteensä vuoden verran tai vähemmän. Yhteensä neljän vuoden verran tai enemmän (1461–1826 päivää) työttömänä oli ollut lähes 43 000 henkilöä eli 14 prosenttia vuoden 2017 lopun työttömistä. Koko tarkastelujakson eli 1826 päivää työttömänä oli ollut 7305 henkilöä. Heistä suurin osa (64 %) oli miehiä. Koko viiden vuoden jakson työttömänä olleista 61 prosenttia oli 55–64-vuotiaita.

Työttömien lukumäärä työttömyyspäiväryhmittäin

Työttömien lukumäärä työttömyyspäiväryhmittäin

Kolmasosa työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä

Vuoden 2017 lopun työttömistä kolmasosa (91 000) oli ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään vuoden, eli olivat pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömistä puolet (46 800) olivat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä yli kaksi vuotta. Suurin osa työttömistä oli kuitenkin ollut yhtäjaksoisesti työttömänä lyhyemmän ajan: 40 prosenttia oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti alle sata päivää.

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli Manner-Suomessa pienin Etelä-Pohjanmaalla (18 %) ja Kainuussa (23 %). Osuus oli suurin Päijät-Hämeessä (36 %) ja Uudellamaalla (34 %).


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Pelkonen 029 551 3022, Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2017/02/tyokay_2017_02_2018-05-25_tie_001_fi.html