Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Befolkningsprognos

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fruktsamheten i Finland på en otillräcklig nivå med tanke på åldersstrukturen
30.9.2021
Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos dör 700 000 fler människor i Finland före utgången av 2060 än vad som föds om fruktsamheten stannar på nuvarande nivå. Om nivån förblir oförändrad kommer det att födas färre än 40 000 barn per år på 2060-talet. På lång sikt ligger fruktsamheten på en ohållbar nivå med tanke på åldersstrukturen.

Beskrivning: Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens befolkningsprognoser är s.k. demografiska trendkalkyler. Man räknar då ut vilken den framtida befolkningen i ett område skulle vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad. Vid beräkning av kommunvisa prognoser produceras också en kalkyl över självförsörjning, som beskriver hurdan befolkningsutvecklingen skulle vara utan flyttningsrörelse.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningsprognoser, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, nativitet, prognoser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå
15.10.2018
Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html