Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå

Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018. Befolkningsprognosen kommer att publiceras bara för hela landet, inte på regional nivå.

Statistikcentralen har beslutat att senarelägga framställningen av befolkningsprognosen efter region till hösten 2019. Orsaken till senareläggningen är att publiceringen av statistiken över flyttningsrörelsen år 2017 försenas. Därför är de regionala uppgifterna i befolkningsprognosen ännu bristfälliga.

Mera information: vaesto.tilasto@stat.fi


Senast uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/vaenn_2018-10-15_uut_001_sv.html