Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme sjönk med 1,2 procent under oktober-december från året innan
11.3.2021
Enligt Statistikcentralen under oktober-december 2020 sjönk arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna sjönk med 0,6 procent under oktober-december 2020. Det fanns en arbetsdag mera under fjärde kvartalet år 2020 än under motsvarande period år 2019. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför ökningen av antalet arbetsdagar vanligtvis att kostnaderna sjunker.

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut
7.6.2019
Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2016.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/index_sv.html