Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2016. Indexserierna med basåret 2012 uppdateras inte längre. Gamla indexserier enligt basåret 2012=100 finns i databastabellerna StatFin. En enhetlig tidsserie finns fr.o.m. början av år 2007.

Arbetskraftskostnadsindexet kommer i fortsättningen också att publicera uppgifter om säsongrensade serien av arbetskraftskostnader om kommunsektorn. Indextalen publiceras för första gången 7.6.2019.

Arbetskraftskostnadsindexet kommer att grunda på inkomstregistrets lönesumma sedan första kvartalet 2019. Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver registret och är den ansvariga myndigheten.


Senast uppdaterad 7.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/tvki_2019-06-07_uut_001_sv.html