Finlands officiella statistik

Handelsflottan

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I oktober 2021 hörde 672 fartyg till den egentliga handelsflottan
5.11.2021
Till Finlands handelsflotta hörde i oktober 2021 totalt 1 236 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 672 fartyg och till småfartygen 282 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 282 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i oktober 2021 totalt 108 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 812 126, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 688 732. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 522 465.

Beskrivning: Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Statistiken innehåller också uppgifter om fartygen i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: handelsflotta, den egentliga handelsflottan, förteckningen över handelsfartyg, fartygsregister, fartyg, passagerarfartyg, bulkfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg, roro-lastfartyg, specialfartyg, pråm, bruttodräktighet, nettodräktighet, dödvikt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/index_sv.html