Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Statistiken innehåller också uppgifter om fartygen i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart. Syftet med statistiken över Finlands handelsflotta är att på bästa möjliga sätt betjäna beslutsfattarna i sjöfartspolitiska frågor genom att ta fram information för planering, uppföljning, övervakning och beslutsfattande. Även industrin, handeln, forskningen och sjöfartsnäringen har behov av statistiska uppgifter om handelsflottan.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/meta_sv.html