Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2022

I februari 2022 hörde 671 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i februari 2022 totalt 1 236 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 671 fartyg och till småfartygen 282 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 283 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i februari 2022 totalt 107 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 873 122, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 754 212. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 587 902.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 28.02.2022

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 28.02.2022

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 192 var passagerarfartyg, 180 specialfartyg och 96 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 28.02.2022

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 671 1 754 212 705 506
Passagerarfartyg 192 22 563 9 194
Ro-ro-passagerarfartyg 54 650 670 286 026
Ro-ro-lastfartyg 42 484 851 145 825
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 88 222 779 94 836
Tankfartyg 9 176 061 87 591
Specialfartyg 180 78 438 25 466
Övriga fartyg 96 12 494 4 061

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, ro-ro-lastfartyg till 27 och specialfartyg till 17. Enligt bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade ökat med två jämfört med situationen vid föregående årsskiftet. Antalet passagerarfartyg och övriga torrlastfartyg ökade med ett. Antalet småfartyg hade minskat med ett jämfört med situationen vid föregående årsskiftet. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri blev oförändrat jämfört med situationen vid föregående årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan blev oförändrat i februari 2022.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (168,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 09.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2022/02/klaiv_2022_02_2022-03-09_tie_001_sv.html