Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i februari
31.3.2022
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna i februari 2022 med 14,2 procent jämfört med februari 2021. Till utvecklingen bidrog det exceptionella läge som coronaviruset orsakat ett år innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
15.2.2022
I samband med statistikpublikationen i februari 2022 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html