Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inga större förändringar i dödsorsakerna jämfört med året innan
10.12.2021
Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker orsakade cirkulationsorganens sjukdomar, tumörer och minnessjukdomar fortfarande flest dödsfall år 2020. Tre fjärdedelar av de döda omkom i dessa sjukdomar, dvs. över 42 000 personer. Totalt nästan 4 700 finländare dog i självmord, olycksfall och alkoholrelaterade dödsorsaker, vilket var något färre än året innan. Coronaviruset orsakade 558 dödsfall, dvs. vart hundrade dödsfall.

Beskrivning: Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkoholdödlighet, barndödlighet, drogrelaterad död, dödlighet, dödlighet i olycksfall, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, neonatal dödlighet, obduktion, perinatal dödlighet, sjukdomsdödlighet, självmord, spädbarnsdödlighet, trafikdöd, våldsrelaterad dödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker
26.10.2006
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html