Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2021

Inga större förändringar i dödsorsakerna jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker orsakade cirkulationsorganens sjukdomar, tumörer och minnessjukdomar fortfarande flest dödsfall år 2020. Tre fjärdedelar av de döda omkom i dessa sjukdomar, dvs. över 42 000 personer. Totalt nästan 4 700 finländare dog i självmord, olycksfall och alkoholrelaterade dödsorsaker, vilket var något färre än året innan. Coronaviruset orsakade 558 dödsfall, dvs. vart hundrade dödsfall.


Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_tie_001_sv.html