Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen. Statistiken över dödsorsaker baserar sig på uppgifter i dödsattester och dessa kompletteras med uppgifter om avlidna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Statistiken över dödsorsaker omfattar personer som under kalenderåret avlidit i Finland eller utomlands och som vid tidpunkten för dödsfallet haft sin hemort i Finland. Produktionen av statistiken och arkiveringen av dödsattester, inkl. utredningen av dödsorsak och därtill hörande förfaranden, baserar sig på lagen (1973/459) och förordningen (1973/948) om utredande av dödsorsak. I Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 328/2011 fastställs de uppgifter i statistiken över dödsorsaker som EU:s medlemsländer ska leverera.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/meta_sv.html