Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianen för löntagarnas timlöner 17,9 euro år 2019
31.8.2020
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för löntagarnas totallöner 17,9 euro per avlönad timme år 2019. Av yrkesgrupperna hade specialisterna och experterna de högsta timlönerna. I arbetaryrken varierade medianen för timlöner mellan 13 och 17 euro.

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018
6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html