Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Direktörernas löner varierar mest inom den privata sektorn
11.3.2022
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 228 euro i månaden år 2020. Medianlönen för löntagare i direktörsyrken var 7 200 euro inom den privata sektorn, 6 995 euro inom staten och 5 176 euro inom kommunsektorn. Lönespridningen bland direktörerna var störst inom den privata sektorn, där de lägsta lönerna (decil 1) var 4 279 euro och de högsta lönerna (decil 9) 11 890 euro i månaden. Den tiondel av direktörerna inom den privata sektorn som tjänade mest tjänade minst 2,8 gånger så mycket som den tiondel som tjänade minst. Inom staten var motsvarande löneskillnad 1,8 och inom kommunsektorn 2,3.

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018
6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html