Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Högre löner i Nyland än i övriga landet
11.3.2021
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 139 euro i månaden år 2019. Sett till landskap fanns de högsta medianlönerna i Nyland, 3 441 euro. De lägsta medianlönerna fanns i Södra Savolax, 2 829 euro. Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier eller semesterpenning.

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018
6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html