Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Palkkarakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Johtajien palkat vaihtelevat eniten yksityisellä sektorilla
11.3.2022
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 228 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Johtaja-ammateissa toimivien palkansaajien mediaaniansio oli yksityisellä sektorilla 7 200 euroa, valtiolla 6 995 euroa ja kuntasektorilla 5 176 euroa. Johtajien palkkojen hajonta oli suurinta yksityisellä sektorilla, jossa alimmat palkat (1.desiili) olivat 4 279 euroa ja ylimmät palkat (9.desiili) 11 890 euroa kuukaudessa. Yksityisen sektorin johtajista eniten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi vähintään 2,8 kertaisesti vähiten ansaitsevaan kymmenesosaan verrattuna. Valtiolla vastaava desiilien välinen palkkaero oli 1,8 ja kuntasektorilla 2,3.

Kuvaus: Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat, yksityinen sektori.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2018 tilastossa muutos tuntiansiolaskentaan
6.9.2019
Tilastokeskus on tehnyt muutoksen palkkarakennetilaston tuntiansiolaskentaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/index.html