Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkarakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pra/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.

Määrävuosina tilastossa käsitellään myös vuosiansioita.

Tietosisältö

Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot usean eri luokittelumuuttujan mukaan. Kuukausi- ja vuosiansioihin liittyvät lisät, kuten ylityöansiot, työaikalisät, luontoisedut, tulospalkkiot ja muut kertaluontoiset erät.

Tuntiansiotarkastelussa ovat mukana kaikki palvelussuhteet (myös osa-aikaiset), joiden säännöllinen työaika ja säännöllisen työajan ansio tai tehdyn työajan tunnit ja niistä maksettu ansio tunnettiin.

Kuukausiansiotarkastelussa ovat mukana vain kokoaikaiset palkansaajat. Kokoaikaiseksi on määritelty palkansaajat, joiden säännöllinen viikkotyöaika on enemmän kuin 90% alan normaalista.

Yksilökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Työnantajasektori, toimiala, ammatti, koulutus, sukupuoli, työsuhteen laji, palkkausmuoto ja alue.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakenneaineistoon, joka muodostetaan yhdistämällä työnantajajärjestöjen jäseniltään keräämät tiedot sekä Tilastokeskuksen palkkatiedustelujen tiedot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat noin vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tilastoa on tehty vuodesta 1995 lähtien.

Asiasanat

ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat, yksityinen sektori

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pra/yht.html


Päivitetty 23.11.2011