Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastojen kuvaukset

Tällä sivulla on linkit kaikkien tilastojen kuvauksiin ja muihin tilaston metatietoihin. Tilaston metatiedoissa kerrotaan tietosisällöstä, tietojen keruumenetelmistä, tietolähteistä, käytetyistä luokituksista sekä tilastoaineiston julkisuudesta tai salassa pidettävyydestä.