Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/mmtal/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto ilmestyi ensimmäisen kerran viitevuodelta 2005. Se korvaa viitevuodesta 1973 vuoteen 2004 toimitetut Maatilatalouden yritys ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Uusi tilasto julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen internet sivuilla. Uuden tilaston tietosisältö kuvaa maassamme toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta. Tilaston pääasiallisena tietolähteenä käytetään maatilayritysten verotietoja, maaseutuelinkeinorekisterin tietoja sekä suoraa tiloille suunnattua tilastokyselyä. Tilastossa maataloutta ja metsätaloutta tarkastellaan erikseen. Tietoja on luokiteltu mm. alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain.

Tietosisältö

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto sisältää tietoja maatilayritysten tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä käyttöomaisuuden muutoksista. Tilasto sisältää myös kuvauksen maatilayritysten metsätaloudesta. Luonnollisten henkilöiden omistamilta maatilayrityksistä tuotetaan myös henkilöveroaineiston pohjautuvat laskelmat puolisoiden yhteenlasketuista valtionveron alaisista tuloista sekä verotettavista varoista.

Perusaineisto on salassa pidettävää.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on luokiteltu alueittain, tuotantosuunnittain, tilakokoluokittain, omistaja- ja ikäryhmittäin.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tiedot perustuvat valtaosin maaseutuelinkeinorekisteristä ja verohallinnon rekistereistä saataviin tietoihin, joita on täydennetty suoraan tiloille suunnatulla tilastokyselyllä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto laaditaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston tiedot ovat käytettävissä noin 15 kuukauden kuluttua tilaston viitevuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Vastaavia tietoja on saatavilla vuodesta 1973 lähtien.

Asiasanat

maatalous, maataloustuki, maatilat, maatilatalous, menot, metsäala, metsätalous, tulot, varallisuus, velat, verotus, yksityismetsänomistajat, yksityismetsätalous, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mmtal/yht.html


Päivitetty 28.02.2017