Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Opintotuki

Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/otuki/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet: Koulutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kelan opintoetuustilastot tarjoavat tietoa siitä, miten yhteiskunta tukee opiskelunaikaista toimeentuloa. Tilasto tarjoaa eri näkökulmista tietoja opintotuen saajista ja maksetuista euromääristä. Opintotuesta esitetään myös, korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea, opintolainan korkoavustusta, opintolainavähennystä aikuiskoulutustuen lainatakausta ja opintolainoja koskevia tietoja.

Asiasanat

opintotuki, opintolainat, opiskelu, opiskelijat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/otuki/yht.html


Päivitetty 04.06.2021