Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Studiestöd

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/otuki/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Utbildning
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

FPA:s studieförmånsstatistik ger information om hur samhället stödjer de studerandes utkomst under studietiden. I statistiken presenteras ur olika synvinklar uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp i euro. Dessutom presenteras även uppgifter om studielån, måltidsstöd för högskolestuderande och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd.

Nyckelord

studiestöd, studielån, studier, studerande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/otuki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021