Kontaktinformation

Informationstjänst

E-post: info@tilastokeskus.fi

Telefon: 029 551 2220, vardagar kl. 8.00–16.00

Kontaktinformation för statistik

Kontaktinformation för statistik finns på sidorna för varje statistikområde.


Päivitetty 6.4.2021