Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Sosiaaliturvan menot ja rahoitus.

Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/sosmen/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet: Julkinen talous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) mukaan sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki julkisten tai yksityisten tahojen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata yksilön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien ja tarpeiden varalta. Sosiaaliturvaetuudet voivat olla luonteeltaan joko toimeentuloa turvaavia rahallisia etuuksia tai palveluja. Turva kattaa sairaudesta ja terveydestä, toimintarajoitteisuudesta ja työkyvyttömyydestä, vanhuudesta, perheenhuoltajan kuolemasta, perheestä ja lapsista, työttömyydestä, asumisesta sekä sosiaalisesta syrjäytymisestä johtuvia riskejä ja tarpeita.

Asiasanat

sosiaaliturva, kustannukset, menot, sosiaalimenot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/sosmen/yht.html


Päivitetty 20.12.2016