Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vapaa-ajan osallistuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vpa/
Aihealue: Elinolot
Sivuavat aihealueet: Kulttuuri ja viestintä
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Vapaa-ajan osallistuminen -tilastossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Lisäksi tietoa saadaan työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä. Vapaa-aikatutkimus on tehty vuosina 1977, 1981, 1991, 2002 ja 2017.

Vapaa-aikatutkimuksen tiedot kerättiin vuonna 2017 itsetäytettävällä verkko- ja postikyselylomakkeella sekä käyntihaastatteluilla.

Tietosisältö

Vapaa-aikatutkimus on Suomessa asuvaa 10 vuotta täyttänyttä kotitalousväestöä edustava otostutkimus. Tutkimuksessa selvitetään väestön vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia ja yhteiskunnallista ja muuta osallistumista sekä näiden kehitystä. Tutkimuksen kohteena on ansiotyön ja muodollisen koulutuksen ulkopuolinen arki: miten ihmiset kokevat arkensa ja miten arki on muuttunut.

Taulukoidut tiedot ovat julkisia. Perusaineisto on salainen. Aineistosta on valmistettu maksullinen palveluaineisto, jota luovutetaan tutkimuskäyttöön käyttölupaa vastaan.

Käytetyt luokitukset

Tietojen taustamuuttujina ovat ikä, sukupuoli, sukupolvi, sosioekonominen asema, koulutusaste, kuntaryhmä, suuralue, kaupunki-maaseutu -luokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerättiin vuonna 2017 verkko- ja postikyselyn yhdistelmänä 15-74-vuotiaiden osalta. 10-14-vuotiailla ja 75 vuotta täyttäneillä menetelmä oli käyntihaastattelu. Osa tiedoista saadaan hallinnollisista rekistereistä (väestörekisteri, tutkintorekisteri).

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Keskimäärin 10 vuotta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ensimmäiset julkistukset on julkaistu noin puolen vuoden kuluttua tiedonkeruun päättymisestä.

Aikasarja

1977, 1981, 1991, 2002, 2017

Asiasanat

aikakauslehdet, digitaaliset pelit, digitalisaatio, elokuvat, festivaalit, harrastukset, internet, joukkoviestintä, kansalaisaktiivisuus, kirjat, kirjoittamisen harrastaminen, konsertit, kotityö, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kulttuuriosallistuminen, kulttuuritapahtumat, kulttuuriyhdistykset, kuorot, kuvataide, käsityöt, liikunta, lukeminen, matkailu, museot, musiikki, mökkeily, ooppera, opiskelu, osallistuminen, pelaaminen, radio, sanomalehdet, sosiaalinen media, sosiaaliset suhteet, taide, taideharrastukset, tanssi, teatteri, televisio, tietotekniikka, vapaa-aika, vapaaehtoistyö, yhdistysosallistuminen

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vpa/yht.html

Lisätietoja

http://tilastokeskus.fi/til/vpa/yht.html


Päivitetty 30.04.2020