Vapaa-ajan osallistuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vpa/
Aihealue: Elinolot
Sivuavat aihealueet: Kulttuuri ja viestintä
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Vapaa-aikatutkimus on kyselytutkimus, jossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Tutkimuksella saadaan lisäksi tietoa mm. työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä. Vapaa-aikatutkimus on tehty vuosina 1977, 1981, 1991 ja 2002.

Vapaa-aikatutkimuksen tiedot kerätään itsetäytettävällä verkko- ja postikyselylomakkeella sekä käyntihaastatteluilla. Tiedonkeruu tapahtuu syyskuusta 2017 tammikuulle 2018.

Tietosisältö

Käytetyt luokitukset

Ikä, sukupuoli, elinvaihe, sosio-ekonomisen aseman luokitus, koulutusaste, kunnan koko, kuntaryhmä, suuralue (pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Suomi), lääni.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään 15-74-vuotiaiden osalta verkko- ja postikyselyn yhdistelmänä. 10-14-vuotiailla ja 75 vuotta täyttäneillä menetelmä on käyntihaastattelu.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Keskimäärin 10 vuotta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Aikasarja

1977, 1981, 1991, 2002.

Asiasanat

ajankäyttö, elokuvat, elämäntapa, harrastajateatterit, harrastukset, internet, joukkoviestintä, kirjat, konsertit, kotityö, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kulttuurimatkailu, kulttuuriosallistuminen, kulttuuritapahtumat, kulttuuriyhdistykset, kuorot, kuvataide, käsityöt, liikunta, lukeminen, museot, musiikki, ooppera, opiskelu, osallistuminen, radio, sanomalehdet, sosiaaliset suhteet, sosioekonominen asema, taide, taideharrastukset, tanssi, teatteri, televisio, tietokoneet, tietotekniikka, vapaa-aika, vapaaehtoistyö, video, äänitteet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vpa/yht.html


Päivitetty 04.09.2018