Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Metsäteollisuuden puunkäyttö

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mtpk/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: EnergiaTeollisuusYmpäristö ja luonnonvarat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kattaa vuositiedot Suomessa metsäteollisuustuotteiden raaka-aineena käytetystä koti- ja ulkomaisesta raakapuusta sekä metsäteollisuuden sivutuotteista ja jätepuusta.

Asiasanat

hake, jätepuu, kuitupuu, kulutus, massa- ja paperiteollisuus, metsäteollisuus, metsätilastot, puu, puutavaralajit, puutuoteteollisuus, raakapuu, toimiala, tukkipuu, tuonti

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mtpk/yht.html


Päivitetty 24.07.2020