Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/klv/
Aihealue: Kauppa
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Kaupan liikevaihtoindeksi kuvaa kaupan yritysten liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtoa kuvataan toimialojensa suurimpien yritysten osalta myyntitiedustelussa kysyttävällä liikevaihdolla ja muiden yritysten osalta Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta saatavilla myyntitiedoilla. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi kaupasta tuotetaan myynnin määräindeksi, josta hintojen vaikutus on poistettu.

Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Koska vähittäiskaupan pikaennakkotiedot voidaan laskea pelkästään Tilastokeskuksen suoraan yrityksiltä kysymistä tiedoista, pikaennakkotietojen laskenta perustuu pelkästään ns. muutosestimointiin, kun taas tarkennettujen tietojen laskennassa huomioidaan myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus laskettaviin indekseihin. Saadulla vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan. Tuoreimman kuukauden indeksien laskennassa on käytetty apuna menetelmällistä aikasarjamallinnusta. Tämä pienentää aineiston hitaasta kertymisestä johtuvia revisioita. Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Myös rakentamisen, muiden palveluiden ja teollisuuden alatoimialoista julkaistaan liikevaihtokuvaajia. Erityisselvityksinä tilauksesta tuotamme liikevaihto- ja vientiliikevaihtotietoja myös muilta toimialoilta, yritysryhmistä ja eri alueilta.

Tietosisältö

Vähittäiskaupan pikaennakko julkaistaan kuukausittain vajaan kuukauden viiveellä vähittäiskaupan ja päivittäistavarakaupan osalta. Muut kaupan toimialat julkaistaan kuukausittain noin 45 päivän viiveellä tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Internet–sivuilla.

Kaupan liikevaihtoindeksit julkaistaan seuraavilta toimialoilta:

KOKO KAUPPA G

MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA JA KORJAUS 45

 • Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (45112, 45192, 45321,45322,45402)
 • Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (45201, 45202, 45403)
 • Moottoriajoneuvojen tukkukauppa (45111,45191, 45311, 45312, 45401)

TUKKUKAUPPA 46

VÄHITTÄISKAUPPA 47

 • Päivittäistavarakauppa (4711, 472)
 • Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa (4711)
 • Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä (4719)
 • Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa (473)
 • Erikoiskauppa yhteensä (474-477)
 • Kodintekniikan vähittäiskauppa (474, 4754, 47782)
 • Rautakauppatavaroiden vähittäiskauppa (4752, 47532, 47596)
 • Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskauppa (47610, 47621,47622)
 • Urheiluvälineiden vähittäiskauppa (47641)
 • Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa (47642)
 • Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa (4771, 4772)
 • Apteekit, terveydenhoito-, kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa (4773-4775)
 • Kukkien, kasvien ja puutarha-alan vähittäiskauppa (47761, 47762, 47763)
 • Huonekalujen, sisustus- & taloustavaroiden vähittäiskauppa (4751, 47531, 47591-47594, 47599)
 • Muu väh.kauppa (47595, 47630, 47650, 47764, 47781, 47784-5, 47789, 4779, 478, 4791, 47990)
 • Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa (4777)
 • Optisen alan vähittäiskauppa (47783)
 • Vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (4721-4724,4726,4729)
 • Elintarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (472 pl. 4725)

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Liikevaihtoindeksit perustuvat verohallinnon oma-aloitteisten verojen tietoihin ja Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun. Verohallinnon aineisto kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä palkkoja maksavat yritykset. Aineisto sisältää arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettelyssä kerätyt tiedot. Myyntitiedustelussa liikevaihtotietoja kysytään pääasiassa yritystasolla, mutta monitoimialaisia yrityksiä on jaettu toimialapuhtauden parantamiseksi toimialayksiköihin. Lisäksi indeksien laskennassa käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vähittäiskaupan pikaennakko noin 28 päivää ja muut kaupan toimialat noin 45 päivää tilastojakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 1995, osassa sarjoista alkaen vuodesta 2010. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100).

Asiasanat

ajoneuvot, autokauppa, autot, indeksit, kauppa, liikevaihto, moottoriajoneuvot, suhdannevaihtelut, toimialat, tukku- ja vähittäiskauppa, tukkukauppa, vähittäiskauppa, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/klv/yht.html


Päivitetty 01.04.2020