Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Syntyneet

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/synt/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa syntyneiden määrää ja syntyvyyttä eri taustamuuttujien mukaan. Syntyneiden tilastossa on tietoja elävänä ja kuolleena syntyneistä lapsista, joiden äiti asuu synnytyksen ajankohtana vakinaisesti Suomessa. Tilastossa on tietoja lapsesta, äidistä sekä äidin aviopuolisosta.

Tietosisältö

Tilastossa on elävinä ja kuolleina syntyneiden lasten ja heidän äitiensä väestötietoja. Syntyneistä lapsista tilastoidaan mm. sukupuoli, syntyikö lapsi voimassa olevaan avioliittoon vai avioliiton ulkopuolella, syntymäkuukausi, syntymäkunta, syntymävaltio, kansalaisuus ja kieli. Kuolleena syntyneistä tilastoidaan lisäksi raskauden kesto ja sikiön paino. Lapsi tilastoidaan Suomessa syntyneeksi, jos hänen äitinsä asuu synnytyksen ajankohtana vakinaisesti Suomessa, vaikka olisikin tilapäisesti ulkomailla.

Äideistä tilastoidaan mm. ikä, lasten lukumäärä, lapsen järjestysnumero, siviilisääty, kansalaisuus, kieli, syntymävaltio, syntymäkunta ja asuinkunta, vihkipäivämäärä ja avioliiton järjestysnumero. Jos lapsen äiti on ollut naimisissa lapsen syntymähetkellä, niin lapsen isästä on samoja väestötietoja kuin äidistä. Tilastossa ei ole tietoa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isästä.

Äidin tietojen avulla lasketaan syntyvyyttä kuvaavia tunnuslukuja. Näitä ovat yleinen syntyvyys- ja hedelmällisyysluku, ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut, periodikokonaishedelmällisyysluku, ikäryhmittäiset kohorttihedelmällisyysluvut, kohorttikokonaishedelmällisyysluku ja uusiutumisluvut.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset. Ikä luokitellaan 1- tai 5-vuotisluokkiin.

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -luokituksia on käytetty vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen käytettiin läänejä maakunnan ja kuntamuotoa tilastollisen kuntaryhmityksen sijasta. Vuodesta 1999 lähtien syntyneiden tilastossa on käytetty tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä saataviin tietoihin. Terveydenhuollon toimintayksikön on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Väestötietojärjestelmässä ei ole tietoja kuolleena syntyneistä. Tiedot näistä saadaan lääkärien kirjoittamista kuolintodistuksista. Terveydenhuollon toimintayksikkö tai ao. lääkäri toimittaa todistuksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, joka lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

Päivitystiheys

Lopullinen tilasto julkaistaan kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kalenterivuoden lopullinen tilasto valmistuu seuraavan kalenterivuoden huhtikuussa ellei toisin mainita. Ennakkotieto elävänä syntyneiden määrästä julkaistaan kuukausittain sähköisessä muodossa Tilastokeskuksen ”Väestön ennakkotilasto” -sivuilla. Lopullinen tilasto elävänä syntyneistä julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla huhtikuussa.

Aikasarja

Suomessa vuosittain syntyneiden lasten määrästä on saatavilla tieto vuodesta 1749 lähtien.

Asiasanat

hedelmällisyys, lapset, syntyvyys, väestö, väestönkasvu, väestönmuutokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/synt/yht.html


Päivitetty 23.04.2020