Ainevalinnat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ava/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ainevalintatilastot sisältävät tietoja peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnoista.

Tietosisältö

Peruskoulun ainevalintatilasto sisältää tietoja peruskoulun oppilaiden ainevalinnoista (katsomusaineet, kielet).

Lukiokoulutuksen ainevalintatilasto sisältää tietoja lukiokoulutuksen päättäneiden (lukion koko oppimäärän suorittaneiden) ainevalinnoista (katsomusaineet, kielet, matematiikka).

Käytetyt luokitukset

Tilastot sisältävät oppilaitosta kuvaavia luokituksia, erilaisia alueluokituksia sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainvälisiä koulutusala- ja -asteluokituksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus kerää ainevalintatilastojen tiedot Internetin kautta sähköisillä web-lomakkeilla. Peruskoulun ainevalintatilaston tiedot kerätään kaikilta Suomen peruskouluilta peruskoulutiedonkeruun yhteydessä. Lukiokoulutuksen ainevalintatiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla kaikilta lukiokoulutusta antavilta oppilaitoksilta. Molemmat ainevalintatilastot ovat kokonaisaineistoja.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Sekä peruskoulun että lukiokoulutuksen ainevalintatilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Peruskoulun ainevalintatiedot valmistuvat seuraavan vuoden toukokuussa ja lukiokoulutuksen ainevalintatiedot saman vuoden joulukuussa.

Aikasarja

Peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalintatilastoja on laadittu Tilastokeskuksessa vuodesta 1994 lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset.

Asiasanat

ainevalinnat, koulutus, lukio, opiskelijat, oppilaat, oppisopimuskoulutus, peruskoulu

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ava/yht.html


Päivitetty 06.09.2019