Ämnesval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ava/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över ämnesval innehåller uppgifter om ämnesval i grundskolan och i utbildningen på andra stadiet.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över ämnesval i grundskolan innehåller uppgifter om grundskoleelevernas ämnesval. Statistiken över ämnesval i utbildning på andra stadiet innehåller uppgifter om ämnesval bland studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning. I statistiken har man också fram till år 2017 publicerat uppgifter om ämnesval (åskådningsämnen, språk, matematik) bland dem som avslutat gymnasieutbildningen (slutfört gymnasiets hela lärokurs).

Klassificeringar

Statistiken omfattar klassificeringar som beskriver läroanstalten, olika regionala indelningar, Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar samt internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivåer.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Fr.o.m. statistikåret 2020 baserar sig uppgifterna i statistiken över ämnesval på de uppgifter som utbildningsanordnarna/läroanstalterna meddelat i Utbildningsstyrelsens informationsresurs KOSKI. Uppgifterna tas ut för hela läsåret. Statistikcentralen har tidigare samlat in uppgifterna för ämnesvalsstatistiken via internet med elektroniska webblanketter.

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna om ämnesval i grundskolan färdigställs efter läsåret i oktober och uppgifterna om ämnesval i utbildning på andra stadiet i december följande år.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna om ämnesval i grundskolan färdigställs efter läsåret i oktober och uppgifterna om ämnesval i utbildning på andra stadiet i december följande år.

Tidsserie

Statistik över ämnesval i grundskolan och i gymnasiet har upprättats vid Statistikcentralen sedan år 1994. Vid granskning efter tidsserie bör de förändringar som skett inom ämnesområdet beaktas.

Nyckelord

elever, grundskola, gymnasium, studerande, utbildning, yrkesutbildning, ämnesval

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ava/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.10.2021