Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Asunto-osakeyhtiöiden talous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/asyta/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto mittaa asuntoyhteisön asumiskustannuksia, sekä selvittää mistä asumiskustannukset muodostuvat ja mistä erot kustannuksissa johtuvat. Tilastosta selviää myös, miten asuntoyhteisöt rahoittavat menonsa, eli mistä näiden tulot muodostuvat ja mitä asukas joutuu asumisesta maksamaan.

Tietosisältö

Asuntoyhteisöjen tilinpäätös ja tuloslaskelma.

Käytetyt luokitukset

Koko maa, pääkaupunkiseutu, muu Suomi, suuralueet, rakennuksen ikä ja tilavuus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Asuntoyhteisöjen tiedot perustuvat kerran vuodessa noin 2 400 asunto-osakeyhtiölle ja noin 1000 aravavuokratalolle tehtävään kyselyyn. Kolmannes otoksesta vaihtuu vuosittain. Tiedot koskevat tilikausia. Lomakekysely asuntoyhteisöjen isännöitsijöille lähetetään edellisen vuoden tilinpäätösten valmistuttua.Isännöitsijät voivat toimittaa edustamansa asuntoyhteisön tiedot Tilastokeskukseen joko postitse paperilomakkeella tai sähköisesti Internetin välityksellä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistuu ja julkistetaan tilastointivuotta seuraavan vuoden syyskuun lopussa.

Aikasarja

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ja tuotot vuodesta 1980 lähtien ja aravavuokratalojen hoitokulut ja tuotot vuodesta 1993 lähtien. Tiedot on julkaistu StatFin- tilastopalvelussa.

Asiasanat

aravavuokratalot, asuminen, asunnot, asunto-osakeyhtiöt, korjauskustannukset, kustannukset, tilinpäätös, tuloslaskelmat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/asyta/yht.html

Lisätietoja

Martti Korhonen puhelin: 029 551 3451, Heidi Lauttamäki puhelin: 029 551 3029


Päivitetty 19.03.2020