Bostadsaktiebolagens ekonomi

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/asyta/index_sv.html
Ämnesområdet: Boende
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken mäter bostadssamfundets boendekostnader och klarlägger vad som ingår i boendekostnaderna och vad skillnaderna i kostnader beror på. Av statistiken framgår också hur bostadssamfunden finansierar sina utgifter, dvs. vad deras utgifter består av och vad invånaren är tvungen att betala för sitt boende.

Uppgiftsinnehåll

Bostadssamfundens bokslut och resultaträkning.

Klassificeringar

Hela landet, huvudstadsregionen, övriga Finland, storområden, byggnadernas ålder och volym.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna om bostadssamfund bygger på den enkät som görs en gång om året bland omkring 2 400 bostadsaktiebolag och omkring 1 000 aravahyreshus. En tredjedel av urvalet byts årligen. Uppgifterna gäller räkenskapsperioderna. En blankettenkät sänds till disponenterna för bostadssamfunden när föregående års bokslut är klart.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Färdigställs och offentliggörs i oktober året efter statistikåret.

Tidsserie

Kostnaderna för skötseln av bostadsaktiebolagen samt intäkterna av dem produceras sedan år 1980 och kostnaderna för skötseln av aravahyreshusen samt intäkterna av dem sedan år 1993. Uppgifterna har publicerats i StatFin-statistiktjänsten.

Nyckelord

aravahyreshus, boende, bokslut, bostadsaktiebolag, bostäder, kostnader, reparationskostnader, resultaträkningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/asyta/yht_sv.html

Mera information

Martti Korhonen telefon: 029 551 3451, Heidi Lauttamäki telefon: 029 551 3029


Senast uppdaterad 19.03.2020