Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Velkaantumistilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/velk/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: KansantalousRahoitus ja vakuutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja. Tilaston perusaineisto on poimittu verohallinnon tietokannasta ja yhdistetty tulonjaon kokonaistilaston tietoihin. Verottaja saa tiedot luotoista ja koroista lainatyypeittäin rahoituslaitosten ja muiden luotonantajien vuosi-ilmoituksilta. Tulonjaon kokonaisaineisto on koko väestön kattava rekisteriaineisto, jonka kaikki tiedot kerätään hallinnollisista rekistereistä. Rekisteriyhdistelyt tehdään henkilötunnuksen avulla. Velkaantumistilasto ilmestyy ainoastaan verkkojulkaisuna. Tilastojulkaisussa kuvataan asuntokuntien ja henkilöiden velkaantumista sukupuolen, iän, perhetyypin ja eri aluetasojen mukaan.

Tietosisältö

Yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkaantuminen. Perusjoukon muodostaa asuntokuntaväestö. Laitoskotitaloudet eivät kuulu joukkoon. Perusaineisto on salainen.

Käytetyt luokitukset

Asuntokuntien ja henkilöiden ikä, perhetyyppi, sukupuoli, alueluokitukset, velkaluokka, velkaantumisaste.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Verohallinnon tietokanta: koko väestön kattava rekisteriaineisto.

Päivitystiheys

Vuosi

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin kuusi kuukautta tilastojakson päättymisestä. Uusimmat tulotiedot päivitetään noin vuosi tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 2002.

Asiasanat

asuntokunnat, asuntolainat, korot, kotitaloudet, lainat, luotonanto, luotot, velat, velkaantuminen, velkaantumisaste

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/velk/yht.html


Päivitetty 29.03.2017