Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Puutarhatilastot

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/puutt/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa kaupallista tuotantoa harjoittavien puutarhayritysten rakennetta sekä tuotantoa avomaalla, kasvihuoneissa ja sieniviljelmillä. Tilasto sisältää avomaalla ja kasvihuoneissa viljeltävien puutarhakasvien pinta-ala ja satotiedot. Kysely tehdään kokonaistutkimuksena vuosittain, paitsi kasvihuoneiden energiankäyttö ja amppelikasvien viljely vuorovuosina joka toinen vuosi.

Asiasanat

maatalous, puutarhaviljely, hedelmänviljely, vihannesviljely, avomaaviljely, marjanviljely, kasvihuoneviljely, koristekasvit, taimitarhat, energiankulutus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/puutt/yht.html


Päivitetty 20.01.2015