Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ton/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tieliikenneonnettomuustilastot sisältävät monipuolista tietoa henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden osallisista vuodesta 1931 alkaen.

Tietoja julkaistaan ennakollisina kuukausittain ja lopullisina tietoina vuositasolla. Tietoja käytetään liikenneturvallisuustilanteen seurantaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.

Tietosisältö

Poliisin tietoon tulleet ja Tilastokeskukselle ilmoittamat henkilövahinkoon johtaneet tieliikenteen onnettomuudet.

Tietoaineisto sisältää mm. seuraavia tietoja:

– onnettomuutta koskevat: vakavuus, onnettomuustyyppi, ajankohtaan liittyvät, osallisten määrät

– onnettomuuspaikkaan liittyviä: maakunta, kunta, paikka tieverkolla, nopeusrajoitus, risteys

– onnettomuuden olosuhteisiin liittyviä: keli (kuiva, märkä…), sää (kirkas, sateinen…), valoisuus

– osallisiin liittyviä: tienkäyttäjäryhmä, ikä, sukupuoli, kansalaisuus, puhalluskokeen tulos, päihteiden käyttö, tiedot ajokortista, tunnistetiedot.

Aineisto sisältää kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja suuren osan loukkaantumisonnettomuuksista. Vuosijulkaisussa ovat mukana kaikki onnettomuudet. Aineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salaisia.

Käytetyt luokitukset

Käytetyt luokitukset Tilastot tehdään kaikilla kuntajaotukseen perustuvilla aluejaoilla kuten koko maa, maakunta, seutukunta ja kunta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Poliisin tietojärjestelmään kirjaamat ja Tilastokeskukselle ilmoittamat henkilövahinkoon johtaneet tieliikenteen onnettomuudet. Onnettomuudet on kirjattu poliisin atk-järjestelmään, josta ne siirretään Tilastokeskukseen kolmesti kuukaudessa. Poliisin tietoja täydennetään Väyläviraston, Liikenne ja viestintävirasto Traficomin ja Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston tiedoilla.

Päivitystiheys

Ennakkotiedot päivitetään kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuluvan kuukauden ennakkotiedot julkaistaan viimeistään seuraavan kuukauden viimeistä edeltävällä viikolla. Vuosijulkaisu julkaistaan tammikuussa vuoden viiveellä.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1931 alkaen.

Asiasanat

ajoneuvot, alkoholi, autot, kuolleisuus, liikenne, liikennejuopumus, liikennekuolemat, liikenneonnettomuudet, liikenneturvallisuus, liikennevahingot, moottoriajoneuvot, päihteet, tapaturmat, tieliikenne

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ton/yht.html


Päivitetty 16.01.2019