Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kyki/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Rakentaminen
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä kiinteistönhoidon eri kuluerissä, joihin kuuluvat hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, jätehuolto, vahinkovakuutukset ja kunnossapitokorjaukset.

Indeksi kertoo kuinka paljon kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet perusajankohdasta, kun ylläpidon kuluerien menekeissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Tietosisältö

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi jaotellaan julkaisussa rakennustyypeittäin ja kuluerittäin. Käytetyt jaot ovat alla:

  1. Rakennustyypit ja paino-osuudet kokonaisindeksissä (painosumma 1000): Asuinkerrostalo (509), myymälärakennus (114), toimistorakennus (76), terveyskeskus (49), koulurakennus (92), teollisuusrakennus (143) ja päiväkotirakennus (17).
  2. Kuluerät (painosumma 1000): Hallinto (75), käyttö ja huolto (132), ulkoalueiden hoito (36), siivous (95), lämmitys (227), vesi ja jätevesi (61), sähkö (105), jätehuolto (34), vahinkovakuutukset (13) ja kunnossapitokorjaukset (222).

Perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Rakennustyyppi, kuluerä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Indeksissä hyödynnetään muihin TK:n laskemiin indekseihin kerättyä hinta-aineistoa.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin kaksi kuukautta ao. tilastoneljänneksen päätyttyä.

Aikasarja

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2015=100 aikasarja alkaa vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä. Uudistetun 2015=100 indeksin kattavuus poikkeaa aikaisempien perusvuosien indekseistä siten, että siinä ei ole mukana kiinteistöveroa ja tontin vuokraa. Näillä kuluerillä laajennettu erikoisindeksi ja vanhojen perusvuosien indeksit ovat saatavilla Rakennettu ympäristö –palvelusta. Näistä aikasarjoista pisimmät alkavat vuodesta 1995.

Asiasanat

indeksit, kiinteistönhoito, kiinteistöt, kustannukset, rakennukset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kyki/yht.html


Päivitetty 28.11.2018