Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Oppimisen tuki

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/erop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta. Myös lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä kerätään tietoa, mutta niiden vähäisen määrän vuoksi niistä ei ole juurikaan raportoitu.

Peruskoulun erityisopetustilasto on laadittu vuonna 1998 ja vuodesta 2001 lähtien vuosittain. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta ja lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä on kerätty vuodesta 1999 lähtien.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja peruskoulujen tehostetusta tuesta, erityisestä tuesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alueluokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään internet-lomakkeella kouluittain peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen järjestäjiltä. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen henkilöpohjaiset tiedot kerätään sähköisesti (tiedostosiirtona) koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitoksilta ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Peruskoulujen erityisopetus edeltävältä syksyltä valmistuu seuraavan vuoden kesäkuussa ja ammatillinen erityisopetus edeltävältä vuodelta valmistuu seuraavan vuoden marraskuussa.

Aikasarja

Tilastokeskus on tehnyt useita koulutussektoreita kattavia erityisopetustilastoja lukuvuosilta 1979–1980, 1981–1982, 1983–1984 ja 1987–1988. Nämä tiedot eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia keskenään eivätkä myöhempien vuosien kanssa. Vuodesta 1995 alkaen Tilastokeskus on kerännyt rahoitusnäkökulmasta erityisopetustietoja peruskoulujen erityisopetukseen otetuista ja siirretyistä ja vuodesta 2011 alkaen erityistä tukea saaneista oppilaista. Nämä tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta erityisopetuksen tilastoinnin näkökulmasta suppeita.

Vuonna 1998 ja vuodesta 2001 lähtien vuosittain Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaisemman peruskoulun erityisopetustilaston, jossa ovat mukana sekä erityisopetukseen otetut ja siirretyt (vuoteen 2010 asti) ja erityistä tukea saaneet oppilaat (vuodesta 2011 alkaen) että osa-aikainen erityisopetus. Osa-aikaisen erityisopetuksen tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään lukuvuodesta 2001–2002 alkaen.

Uuden lainsäädännön myötä vuodesta 2011 alkaen tietoja on kerätty peruskoulujen tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaista sekä osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta ja lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä on kerätty vuodesta 1999 lähtien.

Asiasanat

ammatillinen koulutus, erityinen tuki, erityisopetus, koulutus, opiskelijat, oppilaat, peruskoulu, tehostettu tuki

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/erop/yht.html


Päivitetty 22.03.2022