Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tkke/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tutkimus- ja kehittämistoimintatilasto kuvaa tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käytettyjä resursseja. T&k-tietoja tarkastellaan sektoreittain, maakunnittain ja seutukunnittain. Tilasto perustuu yrityksiltä, yliopistoilta, yliopistollisilta sairaaloilta, ammattikorkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta sekä yksityisen voittoa tavoittelemattoman sektorin ja muilta julkisen sektorin organisaatioilta saatuihin tietoihin. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja EU:n suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 995/2012 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa.

Tietosisältö

Tietoja tutkimushenkilökunnasta ja tutkimustyövuosista sukupuolen, koulutuksen ja työtehtävän mukaan; tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista menolajeittain, rahoituslähteen mukaan, toimialoittain, tuoteryhmittäin ja tieteenaloittain.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytettävät luokitukset ovat:

  • toimiala
  • kunta, seutukunta, maakunta
  • sektori
  • tieteenala.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään lomakekyselynä yrityksiltä, yliopistoilta, yliopistollisilta sairaaloilta ja ammattikorkeakouluilta sekä yksityisen voittoa tavoittelemattoman sektorin ja julkisen sektorin organisaatioilta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain (vuodesta 1997 lähtien).

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan noin 10 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Vuodesta 1971 alkaen. Määritelmien ja keruumenetelmien muutokset vaikuttavat aikasarjan vertailukelpoisuuteen.

Asiasanat

korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, yliopistot, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tkke/yht.html


Päivitetty 07.03.2018