Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Asunnot ja asuinolot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/asas/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: RakentaminenVäestö
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Asunnot ja asuinolot -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa, asuntojen lukumäärää ja asuntokuntien asuinoloja kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Asuntokantaan sisältyvät sekä vakituisesti asutut asunnot että vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot ja huoneistot. Tilastokeskukseen asuntotiedot saadaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia ja asuntoja koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntoja kuvataan mm. asunnon hallintaperusteen, talotyypin, huoneluvun ja varusteiden mukaan sekä asuntokuntia rakenteen, elinvaiheen ja asuntokunnan jäsenten iän mukaan. Tilastoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain. Asunnot ja asuinolot -tilasto on kokonaisaineisto.

Tietosisältö

Tilastokeskukseen asuntotiedot saadaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia ja asuntoja koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Asuntolat eivät pääsääntöisesti sisälly asuntokantaan. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan yhden tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, joka sisältää keittotilan sekä oman välittömän sisäänkäyntinsä. Asuntokantaa voidaan kuvata mm. talotyypin (pien-, rivi-, kerrostalot), huoneistotyypin (yksiö, kaksio jne.), hallintaperusteen (vuokra-, omistusasunto jne.) ja pinta-alan mukaan.

Asuntokuntien perusjoukon muodostavat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat henkilöt eli ns. asuntoväestö. Henkilöitä, jotka ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla ja tietymättömissä olevia, ei lueta asuntoväestöön. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntaa. Asuntokuntia voidaan kuvata mm. asuntokunnan rakenteen, henkilöluvun, elinvaiheen, tulojen ja asuntokunnan jäsenten iän mukaan. Asuntokuntien asuinoloja voidaan kuvata yhdistämällä asuntojen tietoja niissä asuvien asuntokuntien tietoihin esimerkiksi asumistiheyttä kuvattaessa. Yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Asunnot ja asuinolot -tilastoissa käytetyt luokitukset ovat mm. rakennusluokitus eli rakennuksen käyttötarkoitusluokitus (asuinrakennus: pien-, rivi- ja kerrostalot), asuntokunnan elinvaihe sekä eri kuntapohjaiset alueluokitukset.

Tilastot tehdään kaikilla kuntajaotukseen perustuvilla aluejaoilla kuten koko maa, lääni, maakunta, seutukunta ja kunta. Tietoja voidaan tuottaa myös postinumeroalueittain sekä karttakoordinaattipohjaisilla aluejaoilla esim. kuntien osa-alueluokituksella.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Asunnot ja asunolot -tilasto laaditaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän sekä verohallinnon rekistereiden tiedoista.

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain. Tiedot kuvaavat vuoden viimeisen päivän tilannetta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Perustiedot, kuten asunnon talotyyppi, asumisväljyys, varustetaso ja asuntokunnan rakenne, valmistuvat toukokuussa, asunnon hallintaperustetieto lokakuussa ja tulotietoihin perustuvat elinvaihe-, viitehenkilö- ja tulotiedot vuoden viiveellä maaliskuussa.

Aikasarja

Tietoja on kerätty väestölaskennoissa vuosina 1950, 1960, 1970, 1975 ja 1980. Vuodesta 1985 vuoteen 2007 asti tiedot on julkaistu vuosittain erillään Asuntokantatilastossa ja Asuntokunnat ja asuinolot -tilastossa. Vuodesta 2008 tilastot on yhdistetty Asunnot ja asuinolot tilastoksi.

Asiasanat

asuminen, asumisoikeusasunnot, asumistaso, asumistiheys, asumisväljyys, asunnot, asuntokanta, asuntokunnat, elinolot, huoneistot, omistusasunnot, vuokra-asunnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/asas/yht.html


Päivitetty 01.06.2016