Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/sijk/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastossa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, sijoittumista jatko-opintoihin sekä alueellista sijoittumista tietyn ajan kuluttua valmistumisesta. Toimintaa kuvataan tietyn vuoden lopussa työllisyyden, työttömyyden, opiskelun, varusmiespalvelun tai muun toiminnan mukaan. Lisäksi tilastossa kuvataan sijoittumista mm. alueittain, toimialan, työnantajasektorin tai muiden tietojen mukaisesti. Tilasto tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen useita henkilöpohjaisia kokonaisaineistoja. Tutkinnon suorittajille ei tehdä mitään kyselyjä.

Tilastoaineistosta tuotetaan vuosittain myös tiedot maksulliseen Sijoittumispalveluun, jossa on tietoja peruskoulun päättäneiden, ylioppilaiden, ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta mm. tutkinnoittain, koulutuksen järjestäjittäin, maakunnittain sekä tietoja työvoiman alueittaisesta tarjonnasta.

Tilastotietoja on tuotettu 1990-luvulta lähtien vuosittain. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin ja työelämään.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset sekä työssäkäyntiä kuvaavat luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia kokonaisaineistoja. Tutkinnon suorittaneita koskevat tiedot tuotetaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Jatko-opintoja koskevat tiedot tuotetaan Tilastokeskuksen opiskelijarekistereistä ja työssäkäyntiä ja työvoimaa koskevat tiedot Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. Työssäkäyntitilasto kootaan useista rekistereistä, joista Tilastokeskuksen rekistereiden lisäksi suurimpia ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, verohallinnon eri aineistot, valtion ja kuntien palvelussuhde- ja eläkerekisterit, yksityisen sektorin työ- ja palvelussuhderekisterit jne.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat helmikuussa.

Aikasarja

Tilastotietoja on tuotettu 1990-luvulta lähtien vuosittain. Vuonna 2006 tilaston perusjoukosta poistettiin peruskoulun päättäneet, koska tietoja heidän työssäkäynnistään ei enää saada. Tiedot työssäkäynnistä perustuvat työeläketietoihin ja 15–17-vuotiaat nuoret eivät vuodesta 2005 lähtien kuulu työeläkevakuutuksen piiriin.

Asiasanat

jatko-opiskelu, koulutus, tutkinnon suorittaneet, työllisyys, työmarkkinat, työttömyys

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/sijk/yht.html


Päivitetty 22.08.2018