Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden uudet tilaukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/teul/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuuden uudet tilaukset indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta joiden tuotanto on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla.

Teollisuuden uusien tilauksien indeksin tehtävänä on antaa nopeasti ja luotettavasti tietoa uusien tilauksien kehityksestä. Lisäksi tilaston kautta saadaan tietoa tulevasta tuotannon ja liikevaihdon kehityksestä. Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen tieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden uusien tilauksien indeksiä. Karkeamman toimialatason indeksit lasketaan painottamalla uusien tilausten toimialaluokituksen 2-numerotason indekseistä. Painoina käytetään 2-numerotason estimaatteja koko populaation uusien tilauksien arvoista. Uusimmat indeksiluvut voivat tarkentua viimeisimmän 12 kuukauden osalta aineiston täydentyessä ja yritysten oikaistessa tietojaan. Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Tietosisältö

Teollisuuden uudet tilaukset indeksit julkaistaan seuraavilta toimialoilta:

  • Tehdasteollisuus (TOL 2008: 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30)
  • Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (TOL 2008: 17)
  • Kemianteollisuus (TOL 2008: 20-21)
  • Metalliteollisuus (TOL 2008: 24-30)

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Teollisuuden uudet tilaukset tilasto on harkinnanvaraiseen otokseen perustuva tilasto. Otokseen kuuluu vuosittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä ja näiden peittävyys liikevaihdosta on noin 70 - 75 prosenttia. Otosta tarkistetaan vuosittain ja merkittävimmät uudet yritykset lisätään otokseen. Otokseen kuuluville yrityksille lähetetään kuukausittain kysely, jossa ensisijaisesti tiedustellaan kuukausittain uusien tilausten arvo, jotka on tarkoitus tuottaa Suomessa olevilla toimipaikoilla. Vaihtoehtoisesti yritys voi ilmoittaa sekä kuukauden lopun tilauskannan, kuukauden aikana peruuntuneet tilaukset että kuukauden toimitukset. Näiden tietojen avulla Tilastokeskuksessa lasketaan kuukauden aikana saadut uudet tilaukset. Monitoimialaisia yrityksiä on jaettu toimialapuhtauden parantamiseksi toimialayksiköihin. Tiedonkeruussa hyödynnetään Tilastokeskuksen suuryritystiedustelun tietoja, sekä yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 40 päivää tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 2005. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100).

Asiasanat

indeksit, teollisuus, tilaukset, toimialat, tuotanto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/teul/yht.html


Päivitetty 04.10.2019