Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuluttajien luottamus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kbar/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat, odotukset ja aikomukset.

Tietosisältö

Kuluttajien näkemykset ja odotukset oman taloutensa ja Suomen talouden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä isoja hankintoja, säästää tai ottaa lainaa. Kuluttajien luottamus -tilaston tietojärjestelmä koostuu alkuperäisistä vastaajakohtaisista tiedonkeruuaineistoista, jotka ovat salaisia, sekä julkaistavista vastausjakauma- ja aikasarjatiedoista.

Käytetyt luokitukset

Vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, koulutusaste, sosioekonominen asema, tuloluokka, suuralue, asumismuoto ja kotitalouden koko. Tilastoyksikkönä on henkilö.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomessa asuviin henkilöihin kohdistuva kuukausittainen yhdistelmätiedonkeruu: verkkolomake ja puhelinhaastattelut.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin kolme päivää ennen tilastokuukauden loppua.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1987 lähtien puolivuosittain, vuodesta 1992 lähtien neljännesvuosittain ja vuoden 1995 lokakuusta alkaen kuukausittain.

Asiasanat

kuluttajien luottamus, kuluttajat, kulutus, luottamusindikaattori, talousodotukset, rahankäyttö, säästäminen, lainanotto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/yht.html


Päivitetty 06.06.2019