Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maarakennuskustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/maku/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Rakentaminen
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä. Maarakennuskustannusindeksistä tuotetaan pistelukuja osaindekseittäin sekä panosryhmittäin. Myös tarkempia kustannusnimikkeittäisiä indeksipistelukuja tuotetaan koko maarakennusalalta. Lisäksi käytettävissä on maarakennusalan urakointisopimuksiin soveltuvia M-, K-, S- ja H –indeksejä.

Tietosisältö

Indeksipistelukuja maarakentamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintojen kehityksestä. Perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Osaindeksit: pohjarakenteet, maarakenteet, kalliorakenteet, päällysteet, kunnallistekniset järjestelmät, betonirakenteet, tekniset ja muut järjestelmät, murskaustyöt, ylläpito, teiden ylläpito, katujen ylläpito, ratojen ylläpito.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oma tietojen keruu, muut tilastot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaistaan tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 23. päivä. Kun kyseinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, tilasto julkistetaan seuraavana arkipäivänä.

Aikasarja

Tietoja saatavissa vuodesta 1990 lähtien. Vanha tierakennuskustannusindeksi vuodesta 1964 lähtien. Vanha maarakennuskustannusindeksi vuodesta 1980 lähtien. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100 indeksi.

Asiasanat

indeksit, kustannukset, maarakennus, maarakennuskustannusindeksi, rakentaminen

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/maku/yht.html


Päivitetty 23.02.2018