Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Adoptiot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/adopt/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Adoptiolla tarkoitetaan sitä vanhemmuussuhteen syntymistä, joka vahvistetaan tuomioistuimessa, ja joka tulee vanhemmuussuhteeksi biologisen vanhemmuuden tilalle. Adoptiot-tilasto perustuu tuomioistuimen vahvistamiin adoptiopäätöksiin tilastovuoden aikana. Tilastossa on mukana sellaiset kotimaiset ja kansainväliset adoptiot, joissa vähintään toinen ottovanhempi asuu päätösajankohtana vakituisesti Suomessa.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tilastovuoden aikana Suomen tuomioistuimen päätöksellä hyväksytyt adoptiot. Aineistossa on adoptioon liittyviä tietoja, kuten adoptiotyyppi (yhden vai kahden vanhemman adoptio) ja adoptioperheen asuinkunta adoption jälkeen. Adoptiolapsesta ja ottovanhemmista on aineistossa väestötietoja kuten ikä, kieli, kansalaisuus, syntymävaltio ja asuinpaikka. Adoptiolapsen biologisista vanhemmista on tietoja, mikäli biologinen vanhempi on kuulunut joskus Suomen väestöön. Adoptiotilaston luvuissa ovat mukana myös aikuisadoptiot.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuoden 1999 tilastosta lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset.

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -luokituksia on käytetty vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen käytettiin läänejä maakuntaluokituksen ja tilastollisen kuntaryhmityksen sijasta. Vuodesta 1999 lähtien Adoptiot-tilastossa on käytetty tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään. Adoption vahvistaa tuomioistuin, joka vie tiedot adoptiosta väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa tiedot Tilastokeskukselle.

Päivitystiheys

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kalenterivuoden tilasto adoptioista valmistuu seuraavan kalenterivuoden kesäkuussa ellei toisin mainita. Tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla.

Aikasarja

Adoptioista on saatavilla tilastoja sähköisesti vuodesta 1987 lähtien.

Asiasanat

adoptio, ottolapseksi ottaminen, ottolapsi, ottovanhempi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/adopt/yht.html


Päivitetty 23.04.2020