Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.

Uppgiftsinnehåll

Klassificeringar

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppdateringsfrekvens

Färdigställs eller offentliggörs

Tidsserie

Nyckelord

adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/adopt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.04.2020