Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet adoptioner minskade ytterligare
31.8.2021
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2020 till 293. Antalet adoptioner av barn födda i Finland uppgick till 211 och av barn födda i utlandet till 82. Antalet adoptioner av barn födda i Finland minskade jämfört med året innan, medan några fler barn födda utomlands adopterades än året innan. Totalt var antalet adoptioner 77 färre än år 2019.

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html