Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kaupallinen kalastus sisävesillä

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/aksis/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kaupallinen kalastus sisävesillä -tilasto sisältää tiedot sisävesialueen kaupallisen kalastuksen saaliista, saaliin arvosta ja kaupallisten kalastajien lukumääristä.

Asiasanat

kaupallinen kalastus, sisävesikalastus, kalasaaliit, kalastajat, kala

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aksis/yht.html


Päivitetty 26.08.2021