Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Toimeentulotuki

Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/toimtt/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Toimeentulotuen vuositilaston tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeentulotukirekisteriin, johon kerätään kunnilta tietoja toimeentulotukea saaneista kotitalouksista, tuen kestosta ja määrästä sekä kotitalouden koosta ja rakenteesta. Lisäksi kerätään poikkileikkaustietoa marraskuun asiakkaiden tulolähteistä ja pääasiallisesta toiminnasta. Rekisteriä on ylläpidetty vuodesta 1985 lähtien. Vuosien 1969-1983 osalta vastaavia tietoja on saatavissa huoltoaputilastosta.

Asiasanat

sosiaalihuolto, sosiaaliturva, toimeentulotuki

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/toimtt/yht.html


Päivitetty 01.09.2021