Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Korjausrakentaminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kora/
Aihealue: Rakentaminen
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Korjausrakentamisen tilasto kuvaa talonrakentamisen korjaustoimintaa vuositasolla. Asuntoyhteisöjen ja suurimpien rakennustyritysten tilinpäätöstiedoista saadaan korjausrakentamisen arvotiedot. Asunto-yhteisöjen korjausrakentaminen jaetaan kahteen osaan; asunto-osakeyhtiöiden ja aravavuokratalojen korjausrakentamiseen. Rakennusyritysten korjausrakentaminen kuvaa vähintään 10 henkilön ra-kennusyritysten korjausrakennustoimintaa. Tilastosta selviää myös korjausrakentamisen kohteet.

Tietosisältö

Asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tietosisältö perustuu tilinpäätös ja tuloslaskelmaan sekä erilliseen korjausrakentamista koskevaan tiedusteluun. Asuntoyhteisöjen tiedustelun tilastoyksikkönä on asunto-osakeyhtiö tai aravalainoitettu vuokrataloyhtiö. Tiedustelussa asuntoyhteisöjen korjauskohteet eritellään seuraavasti: rakennuksen ulkoalueiden korjaukset , pohjarakenteiden korjaukset, ulkorakenteiden korjaukset, huoneistokohtaiset korjaukset, LVI-korjaukset, sähkö- ja tietojärjestelmiin liittyvät korjaukset ja muut korjaukset.

Yritysten korjausrakentamisen tilastoyksikkönä on yritys. Aineisto sisältää otokseen perustuen kes-kisuurten ja suurten (yli 10 henkilön yritysten) rakennusyritysten tuloslaskelman rakentamisen-liikevaihtotiedot jaoteltuna uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen. Yritysten korjausraken-taminen jaetaan asuinrakennusten ja muiden rakennusten korjauksiin.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2008, suuruusluokitus, koko maa, suuralueet, rakennuksen ikä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Asuntoyhteisöjen tiedot perustuvat kerran vuodessa noin 3000 asunto-osakeyhtiölle ja noin 16 aravavuokratalolle tehtävään kyselyyn.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tiedot suoraan yrityksiltä. Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana otantaan perustuen vähintään 5 henkilöä työllistävät rakennusyritykset.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto valmistuu ja julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden marraskuussa.

Aikasarja

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset vuodesta 1995 lähtien. Rakennusyritysten korjaukset 1996 lähtien.

Asiasanat

aravavuokratalot, asunto-osakeyhtiöt, korjauskustannukset, korjausrakentaminen, liikevaihto, peruskorjaus, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kora/yht.html


Päivitetty 13.12.2019