Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Opiskelijat ja tutkinnot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/opiskt/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa esi- ja perusopetuksen sekä perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen oppilaita ja opiskelijoita sekä tutkinnon suorittaneita. Tilastossa on tietoja mm. opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, liikkuvuudesta, kansalaisuudesta ja äidinkielestä. Perusasteen jälkeisellä koulutuksella tarkoitetaan lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutusta. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia. Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja esi- perusasteen oppilaista ja perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista.

Käytetyt luokitukset

koulutus, opiskelijat, tutkinnot, tutkinnon suorittaneet, ikä, liikkuvuus, kansalaisuus, äidinkieli

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Opiskelijat ja tutkinnot -tilasto perustuu henkilöpohjaisiin (esi- ja perusopetustietojen osalta tilastovuoteen 2019 saakka oppilaitoksittaisiin) opiskelija- ja tutkintotietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitoksilta, suoraan oppilaitoksilta, KOSKI-tietovarannosta, Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA) ja ylioppilastutkintorekisteristä. Tilastovuodesta 2019 lähtien lukiokoulutuksen opiskelijatiedot ja ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot ja tilastovuodesta 2020 lähtien esi- ja perusopetuksen tiedot perustuvat koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten Opetushallituksen KOSKI-tietovarantoon ilmoittamiin tietoihin. Lisäksi on ollut käytössä KOSKI-tietovarantoa täydentäviä tiedonkeruita. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

Päivitystiheys

Tilastolla on useita julkaisupäiviä. Jokaisen koulutussektorin tietoja julkaistaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Esi- ja perusopetuksen tiedot julkistetaan seitsemän kuukauden viiveellä. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen tiedot julkistetaan 6 kuukauden viiveellä. Ammattikorkeakoulutuksen tiedot julkistetaan 4 kuukauden viiveellä. Yliopistokoulutuksen tiedot julkistetaan 5 kuukauden viiveellä. Kaikkia koulutussektoreita koskevat tiedot ilmestyvät 10 kuukauden viiveellä.

Aikasarja

Oppilas- ja opiskelijatietoja on tuotettu vaihtelevasti koulutussektorista riippuen (ks. ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulutus, lukiokoulutus, yliopistokoulutus). Kaikki koulutussektorit kattava henkilöpohjainen opiskelijatiedonkeruu ja ennakkotiedonkeruu aloitettiin vuonna 1999. Tutkintotietoja on saatavissa tutkintorekisteristä vuodesta 1971 lähtien. Peruskouluista aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien.

Asiasanat

kansalaisuus, koulutus, oppilaat, opiskelijat, oppilaitokset, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot, ulkomaalaiset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/opiskt/yht.html

Lisätietoja

http://tilastokeskus.fi/til/opiskt/yht.html


Päivitetty 21.05.2021