Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennus- ja asuntotuotanto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ras/
Aihealue: Rakentaminen
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää ja tuotannon volyymia. Tilasto kuvaa kotimaista rakennustuotantoa lopputuotteen näkökulmasta. Määrää tilastossa mitataan rakennushankkeen tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Tilastoon eivät sisälly lupaa edellyttävät muutostyöt ja korjaukset.

Tietosisältö

Rakennus- ja asuntotuotanto tilasto sisältää tiedot myönnetyistä rakennusluvista, aloitetuista, keskeneräisistä ja valmistuneista rakennuksista, asuntojen lukumääristä ja uudisrakentamisen volyymi-indeksin sarjasta. Rakennus- ja asuntotuotantotilastossa määräyksikkönä on rakennusten lukumäärä, kuutiotilavuus, kerrosala, kokonaisala, asuntojen lukumäärä ja tuotannon volyymi. Volyymin indeksisarjat, rakennustuotannon kuutiomäärätiedot ja asuntojen kappalemäärät julkaistaan rakennustyypeittäin.

Maksullisina toimeksiantoina voi tilata tietoja rakennustyypeittäin ja alueittain rakennuksen eri ominaisuuksista. Hinta riippuu toimitettavien tietojen laajuudesta.

Käytetyt luokitukset

Keskeiset luokitukset, joilla tilastot tehdään ovat ”Rakennusluokitus”, aluejakoina julkaisussa koko maa. Tietoja saatavana myös seutukunnittain ja kunnittain.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomessa kaikki uudet talonrakennukset ovat luvanvaraisia. Kunnalliset rakennusvalvontaviranomaiset seuraavat ja keräävät tiedot rakennushankkeesta ja sen edistymisestä. Rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Väestörekisterikeskukselle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista.

Päivitystiheys

Myönnetyt rakennusluvat, rakennusten aloitukset ja valmistumiset sekä uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaisuviive noin kahdeksan viikkoa.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1952 lähtien. Nykyisellä rakennusluokituksella vuodesta 1988 lähtien. Uudisrakentamisen volyymi-indeksistä aikasarjat 1990=100, 1995=100, 2000=100 ja 2005=100.

Asiasanat

asunnot, asuntotuotanto, rakennukset, rakennusluvat, rakennustuotanto, rakentaminen, talonrakennus, uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ras/yht.html


Päivitetty 12.12.2014