Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Metsätilinpito

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mtili/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi. Lisäksi esitetään tietoja puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupasta puun kuiva-ainetonneina. Metsätilinpito koostuu kahdesta osasta, käyttötaseesta ja massataseesta.

Asiasanat

jätepuu, kartonki, käyttötase, massa- ja paperiteollisuus, massatase, metsätalous, metsäteollisuus, metsäteollisuustuotteet, Metsätilastot, paperi, puuenergia, puulevyt, puumassa, puutuoteteollisuus, raakapuu, sahatavara, tilinpito, tuonti, vienti

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mtili/yht.html


Päivitetty 01.09.2021