Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Skogsräkenskaper

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mtili/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Skogsräkenskaperna är en statistiksammanställning som med hjälp av användningsbalans och massbalans beskriver utbudet av virke och skogsindustriprodukter från olika källor, deras användning för tillverkningen av skogsprodukter och energiproduktion samt virkesflödena inom samhällsekonomin. Dessutom presenteras uppgifter om exporten och importen av skogsprodukter. Dessa uppgifter anges i ton trä torrvikt. Skogsräkenskaperna består av användningsbalans och massbalans.

Nyckelord

avfallsvirke, kartong, användningsbalans, massa- och pappersindustri, massbalans, skogsbruk, skogsindustri, skogsindustriprodukter, papper, energived, träskivor, trämassa, trävaruindustrin, råvirke, sågade, trävaror, räkenskaper, import, export

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mtili/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021